Yaratıcı Drama Oyunculuk Eğitimi

Eğitimler

Tüm Eğitimler, T.C. M.E.B. Özel Mecidiyeköy Kültür Merkezi Sinema ve Oyunculuk Kursu MKM.İstanbul tarafından verilmektedir. Sayfanın altında bulunan "şimdi başvur" linkinden kurumun web sitesine gidip bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Çocuklar için Yaratıcı Drama ve Oyunculuk Kursu ile çocuklarımızın oyunculuk öğrenmelerinin yanı sıra sanatı sevmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği (Özet)

 • Biresysel özelliklerin tanımı
 • Grup etkileşiminide başarı ve uyum
 • Duyu çalışmaları
 • Konuşma becerisini gelişimi
 • Doğaçlama
 • Tiyatro çalışmaları
 • Sahne kullanımı
 • Resim, fotoğraf, heykel müzik gibi öğelerin kullanımı
 • Uygulamalı etkinlikler

 

Eğitim İçeriği

(Konular Liste Olarak Verilmiştir)

 • Bireysel Özelliklerini Tanıma
 • Başkalarını Tanıma
 • Öğrencinin Kendisi ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Yeni Girilen Ortam ve Durumlara Uyum Sağlama
 • Öğrencinin Kendisine Güvenini Sağlama
 • Başkalarına Karşı Güven Duygusunu Geliştirme
 • Bireysel ve Grup Etkinliklerinde Sevgi, Saygı, Hoşgörü ile Hareket Etme
 • Bireysel Özellikler ile Duyu Çalışmaları Arasındaki İlişkiler
 • Duyu Organlarını Verimli Kullanma
 • Günlük Yaşamda Duyularını Etkin Kullanma
 • Yaratıcı Drama ile İlgili Kavramlar,  Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Oyunun Özellikleri
 • Oyun Yolu ile Öğrenme
 • Bedensel Enerjiyi Harekete Geçirerek Sözlü ve Sözsüz Yapılan İletişim
 • Kişinin Kendisi ve Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Olay, Olgu ve Sorunlarda Kendini Başkalarının Yerine Koyma
 • Ses ve Nefes Çalışmaları
 • Hareket Çalışmaları
 • Kişinin Kendisi ve Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Sorunların Çözümünde Kendini Başkalarının Yerine Koyma
 • Duyu ve Algı Eğitimi Konusundaki Kavramlar
 • Doğaçlama Çalışmaları
 • Yaratıcılığını Ortaya Koyma ve Geliştirmede Hayal Gücünün Kullanılması
 • Doğaçlamalarda Grup Etkinlikleri Arasındaki İlişkiler
 • Türkçeyi Doğru, Düzgün ve Etkili Kullanma
 • Yaratıcı Dramanın Toplumsal Boyutunu Kavrama
 • Toplumsal Yaşamda Gözlem Gücünü Geliştirme
 • Beden Dili Çalışmaları
 • Bedeni Tanıma
 • Bedenle Oluşturulan Ritmin Dramada Kullanımı
 • Resim Sanatını Yaratıcı Drama ile İlişkilendirme
 • Resim Sanatının Yaratıcı Dramada Kullanımı
 • Müziğin Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Ritmin Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Fotoğrafın Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Heykelin Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Yaratıcı Drama ile Öykü Arasındaki İlişkiler
 • Öyküden Yararlanıp Dramaya Geçiş
 • Yaratıcı Drama ile Şiir Arasındaki İlişkiler
 • Şiirden Yararlanıp Dramaya Geçiş
 • Yaratıcı Drama ile Masal Arasındaki İlişkiler
 • Masaldan Yararlanıp Dramaya Geçiş
 • Kitle İletişim Araçları ile Yaratıcı Drama Arasındaki İletişimleri Geliştirme
 • Kitle İletişim Araçları Hakkında Yeni Yargılar Oluşturma
 • Sahne Çalışmaları
 • Canlandırma Yaparken Sesini Etkili Kullanma
 • Canlandırma Yaparken Bedenini Etkili Kullanma
 • Kişinin Kendini İfade Etmede Bedenini Kullanma
 • Dans Yolu ile Kendini İfade Etme
 • Maske ve Kukladan Yola Çıkarak Dramaya Geçiş
 • Oyundan Yola Çıkarak Maske ve Kuklaya Geçiş
 • Maske ve Kukla Yapımı
 • Tiyatro Ve Yaratıcı Drama İlişkisine Yönelik Etkinlikler
 • Canlandırmaya Yönelik Yaratıcı Drama Çalışmaları
 • Canlandırmaya Yönelik Sahne Oluşturma
 • Karşılaştığı Sorunların Çözümünde Yaratıcı Drama Deneyimleri
 • Yaratıcı Drama Etkinliklerini Sürdürmede Kararlılık
 • Eleştiriye Açık Olma

 

Kazanımlar

 • Kendisini ifade edebilme becerisi
 • Grup içerisindeki etkinliğinin artması
 • Dinleme ve yeni fikir oluşturma yetisi
 • Beden dilini doğru ve etkin kullanma yetisi
 • Okuduğunu doğru anlama yetisi
 • Konuşma şeklinin iyileşmesi
 • Okul derslerinde başarı artımı
 • Yeni sosyal gruplar içerisine daha rahat adapte olabilme
 • Saygı ve sevgi kavramlarının gelişmesi
 • Liderlik yeteneği kullanabilme
 • Çekingenlikten kurtulma