Yaratıcı Drama Oyunculuk Eğitimi

Eğitimler

Çocuklar için Yaratıcı Drama ve Oyunculuk Kursu ile çocuklarımızın oyunculuk öğrenmelerinin yanı sıra sanatı sevmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Eğitimlerimiz, Oyunculuk ve Çocuk gelişimi konularında uzman bir eğitmen kadrosu ve fiziki şartları tamamen özel olarak oyunculuk eğitimi üzerine tasarlanmış olan İstanbul Mecidiyeköy'deki müstakil binaya sahip yaklaşık 2750m2 kapalı alana sahip Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı oyuncu eğitim merkezi Özel Ayrı Performans Akademisi Sinema ve Oyunculuk Kursu (APA.İSTANBUL)'da düzenlenen Çocuklar İçin Yaratıcı Drama ve Oyunculuk Kursu sonunda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Yaratıcı Drama Kursu Programı Sertifikası verilecektir.

Aşağıda eğitimin içeriği, ücreti, kazanımı ve kurs süreleri ile ilgili bilgiyi bulabilirsiniz.

Başvuru formu sayfanın altında bulunmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği (Özet)

 • Biresysel özelliklerin tanımı
 • Grup etkileşiminide başarı ve uyum
 • Duyu çalışmaları
 • Konuşma becerisini gelişimi
 • Doğaçlama
 • Tiyatro çalışmaları
 • Sahne kullanımı
 • Resim, fotoğraf, heykel müzik gibi öğelerin kullanımı
 • Uygulamalı etkinlikler

 

Eğitim İçeriği

(Konular Liste Olarak Verilmiştir)

 • Bireysel Özelliklerini Tanıma
 • Başkalarını Tanıma
 • Öğrencinin Kendisi ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Yeni Girilen Ortam ve Durumlara Uyum Sağlama
 • Öğrencinin Kendisine Güvenini Sağlama
 • Başkalarına Karşı Güven Duygusunu Geliştirme
 • Bireysel ve Grup Etkinliklerinde Sevgi, Saygı, Hoşgörü ile Hareket Etme
 • Bireysel Özellikler ile Duyu Çalışmaları Arasındaki İlişkiler
 • Duyu Organlarını Verimli Kullanma
 • Günlük Yaşamda Duyularını Etkin Kullanma
 • Yaratıcı Drama ile İlgili Kavramlar,  Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Oyunun Özellikleri
 • Oyun Yolu ile Öğrenme
 • Bedensel Enerjiyi Harekete Geçirerek Sözlü ve Sözsüz Yapılan İletişim
 • Kişinin Kendisi ve Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Olay, Olgu ve Sorunlarda Kendini Başkalarının Yerine Koyma
 • Ses ve Nefes Çalışmaları
 • Hareket Çalışmaları
 • Kişinin Kendisi ve Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Sorunların Çözümünde Kendini Başkalarının Yerine Koyma
 • Duyu ve Algı Eğitimi Konusundaki Kavramlar
 • Doğaçlama Çalışmaları
 • Yaratıcılığını Ortaya Koyma ve Geliştirmede Hayal Gücünün Kullanılması
 • Doğaçlamalarda Grup Etkinlikleri Arasındaki İlişkiler
 • Türkçeyi Doğru, Düzgün ve Etkili Kullanma
 • Yaratıcı Dramanın Toplumsal Boyutunu Kavrama
 • Toplumsal Yaşamda Gözlem Gücünü Geliştirme
 • Beden Dili Çalışmaları
 • Bedeni Tanıma
 • Bedenle Oluşturulan Ritmin Dramada Kullanımı
 • Resim Sanatını Yaratıcı Drama ile İlişkilendirme
 • Resim Sanatının Yaratıcı Dramada Kullanımı
 • Müziğin Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Ritmin Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Fotoğrafın Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Heykelin Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Yaratıcı Drama ile Öykü Arasındaki İlişkiler
 • Öyküden Yararlanıp Dramaya Geçiş
 • Yaratıcı Drama ile Şiir Arasındaki İlişkiler
 • Şiirden Yararlanıp Dramaya Geçiş
 • Yaratıcı Drama ile Masal Arasındaki İlişkiler
 • Masaldan Yararlanıp Dramaya Geçiş
 • Kitle İletişim Araçları ile Yaratıcı Drama Arasındaki İletişimleri Geliştirme
 • Kitle İletişim Araçları Hakkında Yeni Yargılar Oluşturma
 • Sahne Çalışmaları
 • Canlandırma Yaparken Sesini Etkili Kullanma
 • Canlandırma Yaparken Bedenini Etkili Kullanma
 • Kişinin Kendini İfade Etmede Bedenini Kullanma
 • Dans Yolu ile Kendini İfade Etme
 • Maske ve Kukladan Yola Çıkarak Dramaya Geçiş
 • Oyundan Yola Çıkarak Maske ve Kuklaya Geçiş
 • Maske ve Kukla Yapımı
 • Tiyatro Ve Yaratıcı Drama İlişkisine Yönelik Etkinlikler
 • Canlandırmaya Yönelik Yaratıcı Drama Çalışmaları
 • Canlandırmaya Yönelik Sahne Oluşturma
 • Karşılaştığı Sorunların Çözümünde Yaratıcı Drama Deneyimleri
 • Yaratıcı Drama Etkinliklerini Sürdürmede Kararlılık
 • Eleştiriye Açık Olma

 

Kazanımlar

 • Kendisini ifade edebilme becerisi
 • Grup içerisindeki etkinliğinin artması
 • Dinleme ve yeni fikir oluşturma yetisi
 • Beden dilini doğru ve etkin kullanma yetisi
 • Okuduğunu doğru anlama yetisi
 • Konuşma şeklinin iyileşmesi
 • Okul derslerinde başarı artımı
 • Yeni sosyal gruplar içerisine daha rahat adapte olabilme
 • Saygı ve sevgi kavramlarının gelişmesi
 • Liderlik yeteneği kullanabilme
 • Çekingenlikten kurtulma

 

Eğitimden Sonra Ne Olacak?

 • Eğitim sonunda Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı Yaratıcı Drama Kursu Sertifikası verilecek.
 • Öğrenci ajansımıza kayıtlı değilse, isteği doğrultusunda reklam, dzi ve sinema gibi film projelerinde rol alabilmeleri için ajansımıza kaydı gerçekleştirilecek.
 • Aypi Cast Ajansı bünyesinde, Ajansımıza kayıtlı öğrencilerimiz özel bir gruba dahil edilerek farklı kategoride sunumları gerçekleştirilecek. 

 

Farkımız

 • Eğitmen kadrosu, hem çocuk gelişimi uzmanı olmakla birlikte hem de tiyatro ve kamera önü oyuncluk eğitimlerinde uzman kişilerden oluşur.
 • Eğitimler, apartman dairesi veya iş yerinden bozma gibi yetersiz alana sahip yerlerde değil, Fiziki şartları Drama, Tiyatro ve Sinema Eğitimi için ozal olarak tasarlanmış olan bir oyunculuk okulunda (Özel Ayrı Performans Akademisi Sinema ve Oyunculuk Kursu - APA.İSTANBUL) yapılır.
 • Rehberlik desteği sunar, ayrıca okuldaki başarılarının artırımı için destek verilir.
 • Fiziksel şartlar rahat bir şekilde uygulamalı eğitime tam uygun olduğu için bir çok etkinlik ile desteklenir.
 • Bir çok ünlü sektör profesyonelinin (ünlü yönetmenler ve oyuncular) ziyaret ettiği veya etkinlik yaptığı bir kurum olmasından dolayı çocuğunuzun keşfedilme olanağı artar.
 • Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumda %100 yasal.

 

Yaş Grupları ve Eğitim Süreleri

7 - 9 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kursu Programı

Haftada 1 Gün, Günde 2 Saat olarak düzenlenmektedir. Toplam süre ise 30 Hafta (7 buçuk ay) olarak 60 saat şeklindedir.

 

10 - 12 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kursu Programı

Haftada 1 Gün, Günde 3 Saat olarak düzenlenmektedir. Toplam süre ise 32 Hafta (8 ay) olarak 96 saat şeklindedir.

 

13 - 14 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kursu Programı

Haftada 1 Gün, Günde 2 Saat olarak düzenlenmektedir. Toplam süre ise 36 Hafta (9 ay) olarak 108 saat şeklindedir.

 

Eğitim Tarihi

En yakın kurs başlama tarihi: 29 Haziran 2019

 

Eğitim Ücretleri

Ödeme Türü Peşin Taksit Sayısı Taksit Miktarı Toplam
Peşin, Nakit, Havale veya EFT 2750₺
990₺
- - 2750₺
990₺
Kredi Kartı (Bonus) - 9 taksite kadar 305,56₺ x 9
240.00₺ x 9
2750₺
2160₺
Senet 600₺ 8 taksite kadar 300₺ 3000₺

* Not: Kampanyamız çok kısa süre için geçerlidir.
* Not 2: Velilerin talebi yönünde yaz tatili dönemi için aynı içerikte Yaz Kursu açılabilir.